TEGEVUST TOETAVAD:

PRconcept

INNOMINe-15-logo_125x125-color

Eesti Suhtekorraldajate Liit (Estonian Public Relations Association, EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis suhtekorralduse alal töötavaid inimesi. EPRA eesmärgiks on korraldada liikmete infovahetust, erialast koolitust ja suhtekorraldusvaldkonna arendamist Eestis.

EPRA ühendab suhtekorraldustöötajaid üle Eesti. Liitu kuuluvad suhtekorraldajad, kes töötavad nii avalikus sektoris, äriettevõtetes, mittetulundusorganisatsioonides kui suhtekorraldusfirmades. Liidul on 90 aktiivset liiget.

EPRA korraldab PR-töötajate kutseorganisatsioonina valdkonnasisest infovahetust ja erinevaid üritusi, aitab kaasa eriala laiemale populariseerimisele ja erialase professionaalsuse tõstmisele.  EPRA on vastu võtnud eetikakoodeksi.

Igakuiselt toimuvad EPRA klubiüritused, kus kuulatakse erialaseid ettekandeid ja diskuteeritakse valdkonna päevakajaliste küsimuste üle.

EPRA esindaja kuulub kommunikatsiooniajakirja Kaja kolleegiumisse ning varasemalt on koostöös Äripäevaga on algatanud Kommunikatsiooni Käsiraamatu väljaandmise.

2000. aasta lõpus korraldati EPRA initsiatiivil esimest korda Eestis konkurss, mille eesmärk oli välja selgitada aasta edukaim suhtekorraldusprojekt. Tänaseks on sellest saanud traditsioon – suhtekorralduse auhinda valitakse igal aastal. 2010. aastal algatas EPRA aasta suhtekorraldaja tiitli väljaandmise traditsiooni eesmärgiga tunnustada inimesi, kelle kommunikatsioonitegevus on aasta jooksul avaldanud Eestis kõige laialdasemat mõju.

EPRA kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, kes valib liidu tööd koordineerima juhatuse. EPRA juhatuse ametiaeg on kaks aastat.

EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.