EPRA kuulutab välja Kommunikatsioonitegu 2018 konkursi

Eesti kommunikatsioonieriala auhinnakonkurss toimub sel aastal uuenenud formaadis, et kindlustada finalistidele ja nende töödele suurem nähtavus Eesti kommunikatsiooni- ja turundusmaastikul. Ühtlasi muutub alates 2000. aastast toimunud konkursi nimi: Suhtekorralduse Auhinnast on saanud Kommunikatsioonitegu, et välja antava auhinna nimi oleks paremini kooskõlas eriala nimega, mida igapäevaselt kasutatakse.

EPRA – Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit kuulutab välja auhinnakonkursi Kommunikatsioonitegu 2018. Tähtaeg on 22. veebruar ning finaali jõudnud tööde esitlus ja auhindamine toimuvad turundussündmuse Password programmi raames 21. märtsil!

Olulised kuupäevad

 • 22. veebruar – Kommunikatsioonitegu 2018 tööde esitamise tähtaeg
 • 12. märts – Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide väljakuulutamine
 • 21. märts – Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide sessioon Passwordi programmis
 • 21. märts – Kommunikatsioonitegu 2018 auhindamine Passwordi galaüritusel Hiltonis

Osavõtutasu

 • Tasuta – EPRA liikmetele on konkursile tööde esitamine tasuta (liikmete list seisuga 15. veebruar 2019)
 • 125 eurot – osavõtutasu füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole EPRA liikmed (ioe infot EPRA liikmeks astumise kohta)

Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide sessioonil osalemise ja Passwordi pääsmetega seotud info

 • Tasuta – Finalistid saavad töö esitlemiseks ühe tasuta pääsme 21. märtsil toimuvale Passwordi Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide sessioonile
 • 99 eurot+km – Passwordi eripakkumine EPRA liikmetele 21. märtsi päevases programmis ja õhtuse galal osalemiseks, registreerumine läbi Äripäeva, märksõna EPRA
 • 299 eurot+km – Passwordi eripakkumine EPRA liikmetele 22. märtsi programmis osalemiseks –  registreerumine läbi Äripäeva, märksõna EPRA
 • 49 eurot+km – Passwordi eripakkumine kommunikatsioonieriala tudengitele 21. märtsi päevases programmis ja õhtusel galal osalemiseks, kutsed EPRA poolt Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli kaudu, registreerumine läbi Äripäeva, märksõna EPRA

Kommunikatsioonitegu 2018 osalemise tingimused

Ootame kandideerima töid era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, kõigist kommunikatsioonivaldkondadest ning nii suurema kui ka väiksema mahuga kampaaniaid ja projekte, mis on ellu viidud 2018. aasta jooksul.   Projekte saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikuid, kes on vastava suhtekorraldusprojekti tellijad ja/või teostajad. Ühe juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud projektide arv ei ole piiratud.

Konkursile esitatava projekti kohta palume esitajal koostada:

1. Kuni 2000 tähemärgi pikkune projekti tutvustav case study, mille avalikustame teie töö finaali jõudmise korral konkursi kodulehel EPRA veebis.

2. Järgnevatest andmetest koosnev Powerpoint:

 • projekti nimi
 • projekti läbiviimisega seotud firmad ja isikud (teostaja, tellija)
 • situatsioonianalüüs
 • projekti eesmärgid
 • projekti sihtrühmad
 • sõnumi- ja kommunikatsioonistrateegia
 • taktikaline tegevuskava
 • peamiste tegevuste kirjeldus
 • projekti tulemused ja mõõdikud (näiteks projekti eelarve vs tulemused, palju inimesi osales vs midagi muud).
 • Soovitav on lisada ka põhjendus, miks valiti konkreetne strateegia ja tegevuskava. See on materjal, mille alusel žürii hindab teie projekti.
 • Võimalike lisade (audiovisuaalsed jmt) maht ja vorm ei ole piiratud.

3. Projekti tutvustav kuni 2 minutiline video või slideshow, mida konkusi finaali jõudmise korral plaanite kasutada esitluse tegemiseks Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide sessioonil, mis toimub turundussündmuse Password raames.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 22. veebruar 2019 kuni 23.59 e-posti aadressile epra@epra.ee. Suuremad kui 3 MB failid palume saata lingiga või failiedastusvõimalusi kasutades.  Lisainfo: Krista Must, 5156364.

Konkursile laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad EPRA juhatus ja konkursi eelmise aasta võitjad. Žürii hindab konkursil osalevate tööde puhul nende eesmärgipärast tulemuslikkust, leidlikkust, lahenduse uudsust Eestis, mõju kommunikatsioonisektorile ning vastavus suhtekorralduse headele tavadele.

Žürii teatab konkursil osalejatele hiljemalt 12. märtsil ning instrueerib finaliste edasise tööde esitluse osas.   Kommunikatsioonitegu 2018 finalistide sessioon toimub 21. märtsil Passwordi päevase programmi raames. Iga finaali jõudnud tööde esitlusaeg on 10 minutit.

Kommunikatsiooniteo konkurssi korraldab EPRA alates 2000. aastast eesmärgiga selgitada välja aasta parimad kommunikatsioonivaldkonnaprojektid ja kampaaniad ning tunnustada seeläbi nende tegijaid.

EPRA ehk Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (endise nimega Eesti Suhtekorraldajate Liit) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid inimesi. EPRAsse kuulub üle 100 kommunikatsioonivaldkonnas töötava inimese avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest ning kommunikatsioonifirmadest. Liit korraldab kommunikatsioonieriala sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Vabaühenduste Liidu liige.