KOMMUNIKATSIOONITEGU 2019 ootab osalema


Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit kuulutab välja erialavaldkonna iga-aastase suursündmuse KOMMUNIKATSIOONITEGU 2019 tööde esitamise tähtajaga 10. veebruar 2020 kell 12.00 (uus tähtaeg).

Auhinnakonkursile on oodatud teie töölaua kõige nutikamad, säravamad, inspireerivamad projektid aastast 2019. Konkursi parimad kutsume finalistide esitlusele 18. veebruaril Tallinna Ülikooli. Võitjaid autasustame aasta turundussündmusel Password 4.–5. märtsil.

Tutvu osalemistingimustega alljärgnevalt ja jälgi tähtaegu. 

Olulised kuupäevad

 • 10. veebruar kell 12.00 (uus tähtaeg) – tööde esitamise tähtaeg
 • 18. veebruar kell 16.15 – finalistide esitlus Tallinna Ülikooli M-225 saalis
 • 4.–5. märts – turundussündmus Password ja Kommunikatsioonitegu 2019 võitjate autasustamine

Osavõtutasu

 • Tasuta – EPRA liikmetele on konkursile tööde esitamine tasuta
 • 125 eurot – osavõtutasu füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole EPRA liikmed

Kommunikatsioonitegu 2019 osalemise tingimused

Ootame kandideerima töid era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, kõigist kommunikatsioonivaldkondadest ning nii suurema kui ka väiksema mahuga kampaaniaid ja projekte, mis on ellu viidud 2019. aasta jooksul.

Projekte saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikuid, kes on vastava projekti tellijad ja/või teostajad. Ühe juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud projektide arv ei ole piiratud.

Konkursile esitatava projekti kohta palume esitajal koostada: 

1. Kuni 2000 tähemärgi pikkune projekti tutvustav case study, mille avalikustame teie töö finaali jõudmise korral konkursi kodulehel EPRA veebis.

2. Järgnevatest andmetest koosnev Powerpoint:

 • projekti nimi
 • projekti läbiviimisega seotud firmad ja isikud (teostaja, tellija)
 • situatsioonianalüüs
 • projekti eesmärgid
 • projekti sihtrühmad
 • sõnumi- ja kommunikatsioonistrateegia
 • taktikaline tegevuskava
 • peamiste tegevuste kirjeldus
 • projekti tulemused ja mõõdikud (näiteks projekti eelarve vs tulemused, palju inimesi osales vs midagi muud).

Soovitav on lisada ka põhjendus, miks valiti konkreetne strateegia ja tegevuskava. See on materjal, mille alusel žürii hindab teie projekti. Võimalike lisade (audiovisuaalsed jmt) maht ja vorm ei ole piiratud.

3. Projekti tutvustav kuni 2-minutiline video või slideshow, mida konkursi finaali jõudmise korral plaanite kasutada esitluse tegemiseks Kommunikatsioonitegu 2019 finalistide sessioonil, mis toimub turundussündmuse Password raames.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2020 kell 12.00 (uus tähtaeg). Ootame töid e-posti aadressile epra@epra.ee. Suuremad kui 3 MB failid palume saata lingiga või failiedastusvõimalusi kasutades.

Konkursile laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad EPRA juhatus ja konkursi eelmise aasta võitjad. Žürii hindab konkursil osalevate tööde puhul nende eesmärgipärast tulemuslikkust, leidlikkust, lahenduse uudsust Eestis, mõju kommunikatsioonisektorile ning vastavus suhtekorralduse headele tavadele.

Žürii teatab konkursil osalejatele edasipääsu osas 12. veebruaril ning instrueerib finaliste edasise tööde esitluse osas.

Kommunikatsioonitegu 2019 finalistide esitlus toimub 18. veebruaril kell 16.15 Tallinna Ülikooli M-225 saalis (Mare maja, Uus-Sadama 5, 2. korrus). Iga finaali jõudnud tööde esitlusaeg on 10 minutit.

Kommunikatsioonitegu 2019 võitjad kuulutatakse välja turundussündmuse Password raames. EPRA eestvedamisel toimub Passwordi programmi raames ka kommunikatsiooni paneeli.

Kommunikatsiooniteo konkurssi korraldab EPRA alates 2000. aastast eesmärgiga selgitada välja aasta parimad kommunikatsioonivaldkonnaprojektid ja kampaaniad ning tunnustada seeläbi nende tegijaid.

About the Author

You may also like these