Algas aasta suhtekorraldaja 2017 esitamine

 

Eesti Suhtekorraldajate Liit kuulutas välja traditsioonilise aasta suhtekorraldaja valimise, et tunnustada inimest või organisatsiooni, kelle tegevusel oli 2017. aastal Eesti suhtekorraldusele kõige suurem mõju.

Eesti Suhtekorraldajate Liidu president Aive Hiiepuu:

“Lõppev aasta on olnud täis huvitavaid võimalusi ja tegusid. Julgustan kõiki kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid kolleege 2017. aastat kokku võttes üles seadma kandidaate, kelle professionaalne töö või ühiskondlik tegevus on olnud silmapaistev ja mõju märgatav.”

Vabas vormis ettepanekuid aasta suhtekorraldaja 2017 kandidaatide ülesseadmiseks oodatakse kuni 31. detsembrini 2017 e-posti aadressile epra@epra.ee.

Tänavu valitakse aasta suhtekorraldajat kaheksandat korda, eelmistel aastatel pälvisid tunnustuse:

  • Aasta suhtekorraldaja 2016: EST-brändikontseptsiooni autor Peter Kentie, kes oma ideega pani lisaks Eesti turunduse-professionaalidele ka laiema ringi inimesi mõtlema Eesti kuvandi üle
  • Aasta suhtekorraldaja 2015: Filmi “Mandariinid” meeskond eesmärgipärase heal tasemel PR-töö eest, mis tõi esile filmi tugevad küljed ning päädis sellega, et Eesti film jõudis esmakordselt Oscari galale
  • Aasta suhtekorraldaja 2014: Eesti e-residendi käivitajad, kes tõid Eesti innovatsioonikuvandi välja tardunud olukorrast ja pani välisriigid Eestist positiivselt ja innovatsioonivõtmes rääkima
  • Aasta suhtekorraldaja 2013: NO99 loominguline kollektiiv oskuse eest selgelt ja arusaadavalt tõlgendada inimestele poliitikas ja ühiskonnas toimuvat
  • Aasta suhtekorraldaja 2012: Aktiivne kodanik, kelle järjest parem suutlikkus oma häält kuuldavale tuua enim mõjutas mööduva aasta avalikku diskussiooni
  • Aasta suhtekorraldaja 2011: Urmas Paet Eesti välismaal hätta sattunud Eesti kodanike tagasitoomise eest kodumaale ning selle kommunikeerimise eest Eesti elanikkonnale kogu protsessi vältel
  • Aasta suhtekorraldaja 2010: Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest

Eesti Suhtekorraldajate Liit (EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis suhtekorralduse alal töötavaid inimesi. Liitu kuulub üle 90 suhtekorraldaja avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest kui ka suhtekorraldusfirmadest. EPRA korraldab erialavaldkonna sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. Eriala parimate tunnustamiseks toimuvad EPRA eestvedamisel igal aastal suhtekorralduse auhinna konkursid ning aasta suhtekorraldaja valimised. EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.