Eesti Suhtekorraldajate Liit (Estonian Public Relations Association, EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis suhtekorralduse alal töötavaid inimesi. EPRA eesmärgiks on korraldada liikmete infovahetust ja suhtekorraldusvaldkonna arendamist, aidata kaasa eriala  populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. EPRA järgib oma tegevuses eetikakoodeksit.

EPRA-l on on 100 aktiivset liiget. Liitu kuuluvad suhtekorraldajad, kes töötavad nii avalikus sektoris, äriettevõtetes, mittetulundusorganisatsioonides kui suhtekorraldusfirmades. EPRA kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, kes valib liidu tööd koordineerima juhatuse. Juhatus on ametis kaks aastat.

2000. aasta lõpus korraldati EPRA initsiatiivil esimest korda Eestis konkurss, mille eesmärk oli välja selgitada aasta edukaim suhtekorraldusprojekt. Tänaseks on sellest saanud traditsioon – suhtekorralduse auhinda valitakse igal aastal. 2010. aastal algatas EPRA aasta suhtekorraldaja tiitli väljaandmise traditsiooni eesmärgiga tunnustada inimesi, kelle kommunikatsioonitegevus on aasta jooksul avaldanud Eestis kõige laialdasemat mõju.

EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Koos Läti ja Leedu suhtekorraldajate liitudega panustab EPRA Baltikumi PR-auhinna korraldamisse.