EPRA liikmeks ootame vähemalt 21-aastased inimesi, kes soovivad osaleda liidu tegevuses ning eesmärkide saavutamises. Liikmeks võivad astuda ka ettevõtted ja organisatsioonid.

EPRA korraldab oma liikmetele erialaselt harivaid klubiüritusi ja seminare ning vahendab informatsiooni. EPRA liikmeks olemine annab kõigile kommunikatsiooni valdkonna professionaalidele võimaluse suhelda tihedamalt kolleegidega teistest organisatsioonidest ja saada regulaarselt uut erialast infot. Kord aastas korraldab EPRA suhtekorralduse auhinna ja aasta suhtekorraldaja valimist ning esindab Eesti suhtekorraldajaid erialaorganisatsioonina.

Kuidas astuda liikmeks?

Liikmeks astuda soovijalt ootame vabas vormis kirjalikku sooviavaldust EPRA juhatusele. Ettevõtte või organisatsiooni liikmeks astumiseks tuleb esitada EPRA juhatusele vastav ettevõtte või organisatsiooni otsus liikmeks astumise soovi kohta ning organisatsiooni volitatud esindaja avaldus. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile juhatus@epra.ee. Juhatus teeb oma otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta hiljemalt nädal pärast avalduse esitamist.

EPRA liikmelt ootame, et ta tunneks ja täidaks liidu põhikirja nõudeid, osaleks liidu huvide esindamisel ja kaitsmisel ning osaleks aktiivselt liidu tegevuses. Liikmel on kohustus järgida EPRA eetikakoodeksit ning tasuda liikmemaksu (150 eurot aastas).