EPRA korraldab oma liikmetele erialaselt harivaid klubiüritusi ja seminare ning vahendab informatsiooni. EPRA liikmeks olemine annab kõigile kommunikatsiooni valdkonna professionaalidele võimaluse suhelda tihedamalt kolleegidega teistest organisatsioonidest ja saada regulaarselt uut erialast infot. Kord aastas korraldab EPRA suhtekorralduse auhinna ja aasta suhtekorraldaja valimist ning esindab Eesti suhtekorraldajaid erialaorganisatsioonina.

EPRA liikmelt ootame, et ta tunneks ja täidaks liidu põhikirja nõudeid, osaleks liidu huvide esindamisel ja kaitsmisel ning osaleks aktiivselt liidu tegevuses. Liikmel on kohustus järgida EPRA eetikakoodeksit ning tasuda liikmemaksu (150 eurot aastas).