22. veebruaril esitlesid Suhtekorralduse Auhind 2016 parimad oma konkursitöid saalitäie kommunikatsiooniprofessionaalide, tudengite ja žürii ees. Kuulajaid oli üle 80 – meil on väga hea meel, et Eesti kommunikatsioonisektori iga-aastane mõõduvõtmine on sedavõrd menukas sündmus!

Vaata ürituse fotogaleriid | Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum

Aitäh sisukate, süvitsiminevate ja inspireerivate esitluste eest kõigile Suhtekorralduse Auhind 2016 parimate konkursitööde autoritele. Alljärgnevalt on kõik esitletud projektid lühitutvustustena teie ees.

Suhtekorralduse Auhind 2016 konkursi võitjad kuulutatakse välja 17. märtsil Kuldmuna auhinnagalal.

 

 

Suhtekorralduse Auhind 2016

erasektori kategooria parimad:

 

Tallinki Megastari lansseerimine (Tallink)

megastar

Megastar oli viimaste aastate üks suurim erakapitali investeering ning ühtlasi ka üks ulatuslikum kommunikatsiooniprojekt, mida juhiti Eestist teostati üheaegselt neljal turul.

Megastari lansseerimise erisus seisneb erinevate riikide, paljude meedialiikide ja -kanalite, kümnete koostööpartnerite ning valdkondade, teemade ja sõnumite laias ulatuses, kaasamises ja põimimises.

Nägime uue laeva lansseerimise kaudu võimalust populariseerida reisimist, tutvustada Eestit sihtkohana ning tõsta avalikkuse teadlikkust keskkonna, mereohutuse ning maagaasi kasutamise teemadel.

 

Coffee People kui sotsiaalselt vastutustundliku kohviettevõtte kommunikatsioon läbi kohvi kasvatava indiaanihõimu tutvustamise (Corpore)

coffeepeople

Eesti kohvitootja Coffee People soovib panna aluse sotsiaalselt vastutustundlikule Eesti käsitöökohvikultuurile ning muuta kohvikaubanduses valitsevat olukorda, kus kohvikasvatajatele ei maksta nende töö eest õiglast tasu ega jagata väärilist tunnustust. Ettevõte otsib kogu maailmas haruldasi kohviistandusi, mille farmeritelt ostetakse otse ja neile õiglast tasu makstes ning kelle kohvi müüb ettevõte märkides pakenditele ka info kasvatajatest. Üks selliseid on Kolumbia indiaanihõim Inga Aponte, kes hakkas Coffee People’i toel kasvatama erikohvi, mida müüakse edukalt nii Eestis kui välisriikides. Eelmisel aastal kutsuti hõim ettevõtte esimese kõrgtehnoloogilise kohviröstla avamiseks Eestisse, et tutvustada omavahel kohvijoojaid ja -kasvatajaid, eesmärgiga vähendada kohvi anonüümsust. Röstla avamise pressiüritus ja kohvi otsekaubanduse teema sai tänu Inga Aponte hõimule meedias rohkelt tähelepanu. Ettevõte võitis Rootsi Äriauhinna 2016 vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse eest, galal viibis ka Inga Aponte hõim.

 

Kalevi kommivabriku martsipanist loomaaed (Kalev)

Martsipanist loomaaed oli Kalevi kommivabriku kingitus Tallinna loomaaiale magusatööstuse 210. sünnipäeva puhul.

Lähtekoht oli keerukas – rääkida ettevõtte sünnipäevast, mis tavaliselt teemana avalikkust ei köida. Lisaks soovisime tutvustada martsipani, mis on šokolaadi kõrval jäänud teenimatult varju.

Valisime strateegia, mis lähtub eeldusest, et pilt on uus tekst. Infokülluse ja pealiskaudsuse ajastul on visuaalsel kommunikatsioonil tähtis roll. Panime fookusesse atraktiivse toote, martsipanifiguuri, ning jutustasime selle juurde loo. Martsipanikunstnik lõi 338 looma ja linnu figuuri, millele aitasid luua sobiva elukeskkonna loodusringi lapsed. Martsipanist loomaaed kingiti Tallinna Loomaaiale, kus see on püsivalt nähtaval tuhandetele külastajatele.

 

Sprayprinter 2016 (Dalton)

Screen Shot 2017-02-16 at 22.23.55

Eesti idufirmade võistluse Ajujaht võitnud Sprayprinter vajas rahvusvahelisele turule sisenemiseks ja järgmise sammu tegemiseks täiendavat rahastust ja selleks rahvusvahelist tähelepanu ning referentsi müügi alustamiseks Amazon.com-is.

Rahastuse, fännibaasi kogumiseks ja tuntuse arendamiseks valiti ühisrahastusplatvormi Kickstarter kampaania, et koguda vähemalt 50 000 USA dollarit. Seda toetas PR-kampaania rahvusvahelistes ja kodumaistes kanalites. Teostasime põhjaliku analüüsi Sprayprinteri sihtgruppide mõistmiseks ja koostasime sellest lähtuvalt sobiva plaani.

Ka rahvusvahelises kommunikatsioonis oli projekt üliedukas (üle 170 kajastuse), ületades seatud eesmärke ja ootusi kajastuste ning kliendikontaktide osas mitmekordselt. Kickstarteris saavutati 160% eesmärgist, kaasates kokku 83 288 dollarit.

 

Suhtekorralduse Auhind 2016 
avaliku ja kolmanda sektori parimad:
Orienteerumise veteranide maailmameistrivõistlused 2016 (Verba)

veteranidemm

Veteranide MM orienteerumises toimus võistluskeskusega Tallinnas 5.-14. august 2016, olles ühtlasi suurima välisvõistlejate arvuga spordisündmus Eesti ajaloos. Nii rahvavõistlusest kui seenioride MMist võttis osa 4145 inimest, kellest 86% välismaalt. Projekt oli Tallinna Ettevõtlusameti „Turismitegu 2016“ nominent ja tõi hinnanguliselt Eesti majandusele üle 3,3 miljoni euro.

Välisosalejate Eestisse meelitamisel mängis kandvat rolli kommunikatsioonistrateegia. Samuti oli teostaja ülesandeks läbi Tiitlivõistluse toimumise Eesti avalikkusele orienteerumist tutvustada, mis oli omakorda teetähiseks 2017. aasta orienteerumise MMiks valmistumisel.

 

Väätsa valla kampaania “Väärt paik nii suvel kui talvel” (Väätsa vald)

Screen Shot 2017-02-16 at 22.28.02

Eesti maapiirkondade omavalitsused on pidevas olelusvõitluses elanike pärast. Aastakümneid on peamiseks põhipingutuseks olnud elukeskkonna parendamine, seda peamiselt teenuste arendamise või ehitiste rajamise näol.

Väätsa valla 2016. aasta kampaania koosnes meie jaoks kahest  suursündmusest – lumememmede paraad ja Kortermajade Festival. Väätsal elukeskkonna kujundamisel oleme aluseks võtnud Kalamaja, Uue- Maailma, Supilinna jt asumite populaarseks muutumise loogika – elukeskkonna väärtust tõstavad inimesed ja nende koostegemisest sündiv looming. See lähendab inimesi, suurendab usku kodukoha headusesse ning mitmete positiivsete algatuste korral paistab väljapoole ja muutub atraktiivseks elukoha valiku tegijatele. Peamised uued asukad maapiirkonda on noored, kelle pere hakkab üles kasvatama last ning elukoha valik tehakse lapse arenguvõimalusi silmas pidades ning kogukonna arenguperspektiive ja elujõulisust arvestades. Sellist elukeskkonda otsivad pigem haritud ja maapiirkonnas keskmisest paremal elujärjel olevad inimesed, kes elanikuna on iga omavalitsuse unistuseks.

Teise tegurina on korraldatud sündmuste kajastamine läbi teleuudiste tõstnud märgatavalt Väätsa elanike enesehinnangut, mis kajastub suureneva usuga tehtavasse ja oma kodukohta.

 

Trio To Rio 2016 (Dalton)

Screen Shot 2017-02-16 at 22.28.38

2016. aasta aprillis täitus Eesti kolmikõdede Luikede unistus – kõik kolm ületasid Rio olümpiamängude maratoni kvalifikatsiooninormi. Sündmuse erakordsuse (identsed kolmikud tippspordis) tõttu oli neile Eesti meedia tähelepanu pööranud, kuid tegutsemaks välismeediaga suhtlemisel turvaliselt ja samas kasulikult, vajasid nad abi, mistõttu pöördusid agentuuri poole.

Ennustades olümpiaeelset meediahuvi, seadis agentuur eesmärgiks pääseda sportlaste kajastustega olulistele välisturgudele, et nii paista silma võimalikele sponsoritele ja välisvõistluste korraldajatele ning panna tähelepanu sportlaste kasuks tööle. Samas kaitsta neid liigse huvi eest ja tagada rahulik ettevalmistus OM-iks.

Luikede lugu äratas maailmas tohutut huvi, mis tõi kaasa üle ootuste suure meediakajastuse, kuid andis võimaluse luua kontakte võimalike sponsorite võistluste korraldajatega.

 

Peatänav (Cloud Media)

peatanav

Pärast aastakümneid magistraalikeskset linnaplaneerimist tekkis Tallinnas haruldane võimalus: kokku sattusid rahaline võimalus ja poliitiline tahe anda Tallinnale kaasaegne linnasüda. Eesti Arhitektuurikeskus sai Tallinna linnalt volituse koostada võistlustingimused ning korraldada arhitektuurikonkurss Tallinnale kaasaegse peatänava loomiseks.

Et uut ja Eesti mõistes radikaalset linnaruumikontseptsiooni enne valmimist põhja ei lastaks, kaasas Eesti Arhitektuurikeskus projekti strateegilisse juhtimisse kommunikatsioonibüroo Cloud Media. Eesmärk oli eristuda tavapärastest tee-ehitusprojektidest nii jõuliselt, et hoida ära refleksiivne tõrjereaktsioon, muuta avalikkus ja võtmesihtrühmad avatuks uut moodi linnaruumilahendustele, ning lansseerida julge ja jõuline linnaruumimuutus üdini positiivse algatusena. Kuid olulisim oli luua olukord, kus leige ja ettevaatliku suhtumisega poliitilise tasandi otsustajate jaoks oleks kõige otstarbekam olla radikaalse projektiga ühes paadis.

Põhjalik uurimistöö sarnaste linnaruumiprojektide kohta teistes riikides lubas väga täpselt prognoosida avalikkuse reaktsiooni ja tugevat kriitikat edukalt ennetada. Enamgi, tänu kommunikatsiooni integreerimisele kogu projekti juhtimisse suutsid Eesti Arhitektuurikeskus ja Cloud Media tekitada avalikkuses inspiratsioonipuhangu ja tugeva toetusfooni, ning tekitada nõudluse kaasaegsete linnaruumilahenduste järele.

Aastaga on linnaruumi-teemaline avalik diskussioon jõudnud (mõõdetavalt) uuele tasemele, Tallinna Peatänav on projekteerimisel, avalikkusel on lisaks valmisolekule isegi ootus uute ja kaasaegsete linnaruumilahenduste järele, ning Eesti Arhitektuurikeskus on saanud avalikkuse jaoks hinnatud eksperdiks urbanistika ja linnaplaneerimise valdkonnas.

 

Konkursist

Suhtekorralduse auhinna konkurss toimub 2000. aastast eesmärgiga selgitada välja aasta parimad suhtekorralduse alased projektid ja kampaaniad ning tunnustada seeläbi nende tegijaid.

Žürii hindab konkursil osalevate tööde puhul nende eesmärgipärast tulemuslikkust, leidlikkust, lahenduse uudsust Eestis, mõju kommunikatsioonisektorile ning vastavus suhtekorralduse headele tavadele.

2016. aastal hindab töid žürii, kuhu kuuluvad EPRA juhatus ja konkursi eelmise aasta võitjad: Aive Hiiepuu, Aleksandra Moorast, Aune Past, Margus Mets, Krista Must, Taavi Linnamäe, Annela Laaneots, Karin Volmer, Taavi Karotamm ja Janek Mäggi.

Tutvu konkursitingimustega!

 


Varasemate aastate laureaadid

 

 

 

2015

Esimene üle-eestiline avatud talude päevavaliku sektori preemia, grand prix, kommunikatsiooniajakirja Kaja eripreemia, Maaeluministeerium

Tallinnas Tivoli elurajooni ehitusplatsil muinasaegsete laevarakkide väljakaevamise kommunikatsioon – erasektori preemia, Corpore

Vähiravifondi “Kingitud elu” PR-tegevused 2015. aastal – kolmanda sektori preemia, Vähiravifond “Kingitud elu”

Projekt “IT-pealinnas oled sa õnnelik: meie-aasta” – sisekommunikatsiooni preemia, Net Group, Past ja Partnerid

Kaitseväe ja Eesti vabariigi ajaloo suurima sõjalise õppuse Siil 2015 mainekampaaniaeripreemia avaliku sektori organisatsioonile, kes on kasutanud kõiki erasektori turunduskommunikatsiooni tööriistu ja need oma kasuks edukalt tööle pannud, Eesti Kaitsevägi

Soome-ugri kultuuripealinn 2015, Setomaa, Obinitsa – eripreemia kultuuripealinna sündmuste korraldamise ja kommunikatsiooni ning laiemalt suurepärase kohaturunduse eest, SA Setu Kultuuri Fond

 

 

2014

Töötamise registri rakendamise kommunikatsioonavaliku sektori preemia, Maksu- ja Tolliamet

Tööandjate Manifest 2015–2020kolmanda sektori preemia, Eesti Tööandjate Keskliit

Mina olen G4S – sisekommunikatsiooni preemia, Taevas Ogilvy

Altia Eesti restaureerib Saaremaa ajaloolisi tuulikuidkorporatiivse kommunikatsiooni preemia, Corpore

Lastele suunatud Kuusakoski keskkonnakampaania “Küünlaümbriste jaht” – vastutustundliku ettevõtluse preemia, Hamburg ja Partnerid

Kosmos IMAX lansseerimine lanseerimise preemia, PR Concept

Saatejuhtide vahetus ETVseripreemia leidlikkuse ja tehnilise teostuse eest, Eesti Rahvusringhääling

EMT ja Elioni ettevõtete liitmise sisekommunikatsiooniprojektkommunikatsiooniajakirja “Kaja” eripreemia, Eesti Telekom

2013

Eesti esimene veteranipäev” – parim avaliku sektori projekt, Kaitseministeerium, Kaitsevägi

“PR-toetus OlyBeti kaubamärgi lansseerimiseleparim erasektori projekt, Hamburg ja Partnerid, OlyBet

Vastutustundliku ettevõtluse teemaline omatöötajaprojekt „”Sinu panus tulevikku!”””parim sisekommunikatsiooniprojekt, SEB Pank

Titanicu rändnäituse Eesti ja Soome meediasse viimise projekt”parim kohaturunduse projekt, kultuuri eripreemia, Lennusadam

Transgeense kloonimistehnoloogia ja vasikas Juuni” kommunikatsioon – parim teaduskommunikatsiooni projekt, Eesti Maaülikool

Ühe minuti loengud – hariduse eripreemia, Tallinna Ülikool

2012

RMK matkatee avamineparim avaliku sektori preemia, RMK, KPMS & Partnerid

Leiburi leivategu 2012 – parim erasektori preemia, Leibur, Hamburg & Partnerid

SEB Guinnessi rekordsisekommunikatsioonipreemia, SEB, Royal Service

Kommunikatsiooniajakiri Kajaeripreemia missioonitundega tegevuse eest kommunikatsioonivaldkonna populariseerimisel, Äripäev, TLÜ Kommunikatsiooni Instituut

2011

Staarallveelaeva sünd: kuidas vintsiti Lembit Lennusadamassegrand prix, parim avaliku sektori projekt ja publikuauhind, Eesti Meremuuseumi Lennusadam

Rimi Eesti jaekaubanduskonverentsparim erasektori projekt, Rimi Eesti Food AS, Euro RSCG PR, Idea Public

Heategevusprojekt “Aitan lapsi”parim kolmanda sektori projekt, SA Aitan Lapsi, Hamburg & Partnerid

Kommunikatsiooninädal Swedbankiseriauhind suhtekorralduse valdkonna populariseerimise eest, Swedbank

2010

“Eesti üleminek digilevile” – parim avaliku sektori projekt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Hamburg & Partnerid

Estraveli kommunikatsioonitegevus Islandi tuhakriisi ajal  – parim erasektori projekt, Estravel

“Euroopa filmi­auhinnad 2010” kommunikatsioonikampaania­ ­Eestis  parim kolmanda sektori projekt, MTÜ EFA 2010, KPMS & Partnerid

2009

Alkoholi liigtarvitamise vastane kampaania “Palju sina jood?” – parim avaliku sektori projekt, Tervise Arengu Instituut

Solarise keskuse ja selle ankurrentnike turuletuleku kommunikatsioonikampaania – parim erasektori projekt, KPMS & Partnerid

ISU 2010. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused – parim kolmanda sektori projekt, Jugaste, Liiva & Seimann

“ÜhesHingamine” Eesti Rahvusringhäälingus – parim sisekommunikatsiooni projekt ja publiku eripreemia, Eesti Rahvusringhääling

2008

Eesti Vabariigi 90. aasta­päeva tähistamine – avaliku sektori parim projekt, Riigikantselei

AEG Electrolux: Bocuse d’Or’i kokandusvõistluse teadvustamine Eestis – erasektori parim projektEesti Bocuse d’Or Akadeemia, Electrolux Eesti, Corpore

Teeme ära 2008 – kolmanda sektori parim projekt, SA Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon

“Maailma esimese võrukeelse laulupeo UMA PIDO kommunikatsiooni korraldamine – innovatiivseim projekt, Võro Selts, Võro Instituut, Loovagentuur Maailm

2007

Tallinna uue sünagoogi avamine, Eesti Juudiusu Kogudus, KPMS & Partnerid

Eesti rahvuskala konkurss. Räime tutvustamine, Eesti Kalaliit, Alfa-Omega Communications

2006

Emakakaelavähi, selle tekitaja ja ennetuse meetodite teadlikkuse kampaania – erasektori parim projekt, Merck Shap & Dohme, LH Concept

Disainiaasta – avaliku sektori parim projekt, Eesti Kunstiakadeemia disaini innovatsioonikeskus

Eesti kodutute koondis jalgpalli MM-le – Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna Värske Teo eripreemia, Heateo SA

2005

Võitlus ümbrikupalkadega kommunikatsiooni ja koostööprojekt, Maksu- ja Tolliamet

2004

Istuta oma puu! – ärisektori parim projekt, Riigimetsade Majandamise Keskus

Kui armastus teeb haiget – avaliku ja kolmanda sektori parim projekt, Eesti Sotsiaalprogrammide Keskus

2003

Heategevuslik perepäev “Kõikide laste isadepäev”, Eesti jõustruktuurid ja kodanikuühendused

2002

Vaata Maailma arvuti- ja internetikursuste kommunikatsioon, SA Vaata Maailma, Rull & Rumm

2001

Koolipiimaprogrammi teavituskampaania “Piimanina”, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, KPMS & Partnerid

2000

Eesti Geenivaramu projekt, SA Eesti Geenikeskus, KPMS & Partnerid