Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu 2019. aasta aastaauhinna pälvis bioloog, semiootik ja kirjanik Valdur Mikita, kelle oskus sõna abil tähendusi luua, meie kultuuriruumi muuta ja mõtestada on üks mõjukamaid Eesti lähiajaloos.

Valdur Mikita „Lingvistilisest metsast“ alguse saanud raamatusari on praeguses üleilmastuvas maailmas andnud eestlastele rohkem põhjust huvituda eesti keelest, juurtest ning mõttemaailmast kui ükski teine algatus.

Auhinna väljaandja Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu president Margus Metsa sõnul pälvis Valdur Mikita tänavuse aastaauhinna tänu sellele, et ta on kommunikaatorina saanud sõna võimu ja oma loo loomise musternäiteks. „Käesoleval aastal on mitmes kontekstis kogu ühiskondliku debati keskpunkti kerkinud küsimus sõna võimust ja sõna vabadusest. Mikita on elav monument sellele, kuidas kommunikaatorina muuta oma sõna loitsuks, mis võib inspireerida ja endaga kaasa tõmmata ning mõtlema, rääkima ja tegutsema panna tuhandeid, et mitte öelda kogu rahvast,“ märkis Mets.

Kõigil kommunikatsiooniinimestel on Metsa sõnul Mikitalt ja semiootikutelt õppida, kuidas saab oma sõna seades süvaanalüüsist lähtudes luua lugusid, mis inimesi puudutavad ja kus esmapilgul üldteada triviaalsegivõitu faktidele või lähenemistele antakse värske vaatenurga ja ootamatu sõnastusega uus elu ja suurem tähendusväli. „Kui Wikipeedia sõnastab semiootika kui reaalsust mõistusele vahendavate märkide uurimist, siis Valdur Mikita on oma lugudega astunud sellest veel sammu edasi, suutes Eesti reaalsust tõlkida mitte ainult mõistusele, vaid ka südamele arusaadavasse ja armsasse keelde.“

Valdur Mikita raamatutest ja sõnavõttudest leiab lugeja eesti keele põnevaid seoseid ja tähendusi. Mikitaga on sõna vaba ja igaühel on võimalus edasi mõelda, sellega kaasa minna või seda kõrvaltvaatajana jälgida.Külmaks ei jäta ta aga lugejaid kunagi. Oma töödega sisestab Mikita eesti keele rääkijatesse usku, et meie keel kuulub kindlasti maailma saja elujõulisema hulka. Valdur Mikita on teinud ära olulise töö, et näidata meile kätte kui oluline on meie enda identiteediga seoses tähenduste loomine. Lugu, mis kannab jääb kestma ja loob aina uut tähendust.

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu poolt auhinna üleandmine ja kohtumine vestlus Valdur Mikitaga toimuS kolmapäeval, 18. detsembril 2019 Biblioteqis.

Auhinda antakse välja juba kümnendat aastat, et tunnustada inimesi või organisatsioone, kelle kommunikatsioonitegevusel on Eestis kõige laialdasem mõju.

Eelmiste aastate EPRA aastaauhinna laureaadid:
  • 2016 – Peter Kentie, kes pakkus Eestile välja EST-brändikontseptsiooni.
  • 2015 – Filmi “Mandariinid” meeskond eesmärgipärase heal tasemel PR-töö eest, mis tõi esile filmi tugevad küljed ning päädis sellega, et Eesti film jõudis esmakordselt Oscari galale.
  • 2014 – Eesti e-residendi käivitajad, kes tõid Eesti innovatsioonikuvandi välja tardunud olukorrast ja pani välisriigid Eestist positiivselt ja innovatsioonivõtmes rääkima.
  • 2013 – NO99 loominguline kollektiiv oskuse eest selgelt ja arusaadavalt tõlgendada inimestele poliitikas ja ühiskonnas toimuvat.
  • 2012 – Aktiivne kodanik, kelle järjest parem suutlikkus oma häält kuuldavale tuua enim mõjutas mööduva aasta avalikku diskussiooni.
  • 2011 – Urmas Paet Eesti välismaal hätta sattunud Eesti kodanike tagasitoomise eest kodumaale ning selle kommunikeerimise eest Eesti elanikkonnale kogu protsessi vältel.
  • 2010 – Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest.