Eesti Suhtekorraldajate Liit kutsub era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone esitama aasta edukamaid projekte ja kampaaniaid Suhtekorralduse Auhinna konkursile.

Auhinnale ootame kandideerima töid era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, kõigist suhtekorraldusvaldkondadest ning nii suurema kui ka väiksema mahuga kampaaniaid ja projekte, mis on ellu viidud 2017. aasta jooksul.

Kandidaatide ülesseadmine

Konkursile ootame projekte esitama kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kes on vastava suhtekorraldusprojekti tellijad ja/või teostajad. Ühe juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud projektide arv ei ole piiratud.

Esitamise formaat

Konkursile esitatava projekti kohta palume esitajal kirjutada kuni 2000 tähemärgi pikkune projekti tutvustav case-study.

Lisaks annotatsioonile tuleb konkursitöö kohta esitada järgnevatest andmetest koosnev ppt-formaadis kirjeldus:

 • Projekti nimi
 • Projekti läbiviimisega seotud firmad ja isikud (teostaja, tellija)
 • Situatsioonianalüüs
 • Projekti eesmärgid
 • Projekti sihtrühmad
 • Sõnumi- ja kommunikatsioonistrateegia
 • Taktikaline tegevuskava, peamiste tegevuste kirjeldus
 • Projekti tulemused ja mõõdikud (näiteks projekti eelarve vs tulemused, palju inimesi osales vs midagi muud)
 • Soovitav on lisada ka põhjendus, miks valiti konkreetne strateegia ja tegevuskava.

Üheksast punktist koosnev kirjeldus on aluseks žürii otsuste langetamisele. Võimalike lisade (audiovisuaalsed jmt) mahtu ja vormi ei piirata.

Konkursile esitatud projektide lühitutvustusi käsitletakse avaliku informatsioonina. Võistlustööde täpsem kirjeldus avalikustatakse ainult vastavalt kokkuleppele esitajaga.

Konkursitöid ootame aadressile epra@epra.ee  kuni  26. veebruarini 2018.

Konkursist osavõtt on tasuta.*

Hindamine 

Suhtekorralduse Auhind 2017 žüriise kuuluvad EPRA juhatus ja konkursi eelmise aasta võitjate esindajad: Aive Hiiepuu, Aleksandra Moorast, Aune Past, Margus Mets, Krista Must, Lauri Linnamäe, Annela Laaneots, Ivo Kallasmaa, Hando Sinisalu, Katri Link.

Žürii hindab esitatud projektide:

 • Eesmärgikeskset tulemuslikkust
 • Leidlikkust
 • Lahenduste uudsust Eestis ning mõju Eesti suhtekorralduspraktikale
 • Vastavust suhtekorralduse headele tavadele

Tööde esitlemine ja võitjate väljakuulutamine 

EPRA avalikustab oma kodulehel konkursile esitatud projektide case-studyd.

Konkursile esitatud parimate projektide ja kampaaniate esitlus toimub 13. märtsil 2018 kell 16–19 Hotell Palace Mühlbergi saalis.

Konkursivõitjad kuulutatakse välja 28. märtsil 2018 Passwordi galaõhtul.

* Passwordi auhinnagalale sissepääs on kõigile tasuline.

Lisateave: epra@epra.ee