Aive Hiiepuu – PR Concept

Annela Laaneots – Tallinna Ülikool

Lauri Linnamäe – Cloud Media

Margus Mets – KPMS & Partnerid

Aleksandra Moorast – Corpore

Krista Must – In Nomine

Aune Past – Past & Partnerid


Juhatuse üldkontakt: juhatus@epra.ee

Juhatus valiti ametisse 21. juunil 2017.